Szakterületek

CSALÁDJOG

Peres és peren kívüli jogi képviselet a személyi állapotot érintő perek és kiskorú gyermek tartása iránt indított perekben

 • házasság felbontása
 • házastársi közös vagyon megosztása ( peres és peren kívüli képviselet
 • gyermektartásdíj megfizetésével kapcsolatos peres képviselet
 • szülői felügyelet rendezése, megváltoztatása, kapcsolattartás rendezése
 • cselekvőképességet részlegesen/teljesen korlátozó gondnokság alá helyezés
 • apaság megállapítása, apasági vélelem megdöntése
 • gyermek harmadik személynél történő elhelyezése
 • örökbefogadással kapcsolatos eljárások
 • gyámhatósági eljárásokban való képviselet ellátása
 • örökléssel összefüggő peres és peren kívüli eljárások
 • hagyatéki eljárások

INGATLANJOG

 • ingatlan adásvételi/bérleti/haszonbérleti szerződések szerkesztése és ellenjegyzése és teljes körű ügyintézése
 • ajándékozási, csereszerződések szerkesztése és ellenjegyzése
 • zártkerti ingatlanok tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos teljes körű ügyintézés
 • társasház alapítással kapcsolatos eljárások
 • építésügyi hatósági eljárások ( építési engedély, használatbavételi engedély, hatósági bizonyítvány kiadásával kapcsolatos teljes körű jogi képviselet ellátása, ügyintézése)
 • szomszédjogokkal, szolgalmi jogokkal kapcsolatos eljárások
 • rendezetlen ingatlanokkal kapcsolatos teljes körű jogi ügyintézés
 • elbirtoklással kapcsolatos eljárások, peres képviselet ellátása
 • közös tulajdon megszüntetéssel kapcsolatos eljárások, peres képviselet ellátása

MUNKAJOG

 • munkaügyi perekben való jogi képviselet ellátása (munkaviszony jogellenes megszűntetése, munkabérkövetelés, munkáltatói kártérítés)
 • munkavédelmi kérdések ( üzemi baleset, munkabaleset bejelentése
 • munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok elkészítése, véleményezése

TÁRSASÁGI JOG

 • cégalapítás, módosítás
 • üzletrész átruházási szerződések készítése ( adásvétel, ajándék, csere)
 • végelszámolás
 • csőd-és felszámolási eljárás
 • kényszertörlési eljárás

KÖVETELÉSKEZELÉS, KÁRTÉRÍTÉSI JOG

 • szerződésszegéssel okozott károk
 • szerződésen kívül okozott károk
 • szerződéseken alapuló követelések behajtása, ezzel kapcsolatos viták rendezése
 • fizetési meghagyásos eljárások indítása, perré alakulást követően peres képviselet
 • végrehajtási eljárások